Chứng nhận an toàn

 

 

REACH là tên viết tắt của tổ chức đăng ký, đánh giá, cấp phép cho những doanh nghiệp hạn chế sử dụng hoá chất theo tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu nhằm cải thiện việc bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường từ rủi ro của các loại hoá chất được sử dụng trong quá trình sản xuất công nghiệp, trong cuộc sống hàng ngày và trong các sản phẩm.

CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHO DA

Sản phẩm được thử nghiệm trên da trên những người tự nguyện, để nghiên cứu tác dụng của nó và đảm bảo khả năng dung nạp của da dưới sự giám sát của bác sĩ da liễu.

KIỂM NGHIỆM THUỐC NHUỘM COBAN, CHROMIUN, NIKEN

Niken, Chromiun and Coban là những kim loại nặng có khả năng gây độc và chịu trách nhiệm về hiện tượng mẫn cảm với tỷ lệ phơi nhiễm cao
Sản phẩm Cotoneve được kiểm nghiệm để đảm bảo sự tuân thủ nồng độ an toàn.

CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHO MẮT

Sản phẩm đã được thử nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm Het-cam để đánh giá khả năng kích ứng mắt trong khi vẫn đảm bảo an toàn với các khu vực nhạy cảm nhất, ví dụ như vùng hốc mắt.

CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHO NIÊM MẠC MIỆNG

Sản phẩm đã được thử nghiệm trong ống nghiệm bằng cách đảm bảo phù hợp của sản phẩm với các vùng da mỏng, ví dụ như xung quanh môi.